Gladmat vanne åker

Styret i Gladmat

Gladmatstyret

per 16.06.2023

Styreleder: Janne Johnsen

Kommunedirektør i Hjelmeland kommune

48 08 26 46

Kjell S. Rakkenes

Nortura

Georg Fredrik Ueland

Nyyyt

Marianne Jørgensen

Stavanger kommune

Njål Skår

Sparebanken Vest

Sigurður Rúnar Ragnarsson

Matboden K8