For utstillere

Ofte stilte spørsmål

Vi gleder oss til strålende festivaldager med mange kjekke utstillere, både nye og gamle. På denne siden finner du svar på en del spørsmål som mange stiller hvert år.

Hvem kan søke om å være utstiller under Gladmat?

For å være utstiller på Gladmat må det være et registrert foretak, og utstiller må ha alle godkjennelser fra Mattilsynet når det gjelder tilvirkning av mat før og under arrangementet. Det er ikke mulig å søke om plass som privatperson.

Hva er prisen for å være utstiller?

Prisene varierer alt etter størrelse. Den minste teltstørrelsen er 3×3 meter og koster NOK 11000 ekskl. mva. Prisen dekker selve teltet satt opp og lukket etter endt dag. I prisen ligger også tjenester som renovasjon, beredskap og generelt vakthold. Du finner mer informasjon om størrelser og pris i søknadsportalen.

Er det strøm og vann inkludert?

Nei, strøm og vann kommer i tillegg. Det er utstiller selv som er ansvarlig for å bestille nødvendig utstyr og tjenester standen trenger innen fristene hos våre tekniske leverandører. Mer informasjon om priser på utstillersiden.

Hvilke andre kostnader kan jeg regne med?

Hvis du ønsker å skjenke alkohol på stand, leie av ekstra uteareal og eller trenger kjølecontainer, må du beregne ekstra kostnader. Priser finner du i søknadsportalen.

Går det an å komme med egen matvogn?

Vi tar imot søknader på food trucks og egne kjølehengere/kjølebiler. Priser finner du i søknadsportalen.

Går det an å ta med eget telt?

Nei, det er ikke tillatt. Alle telt bestilles og leies gjennom Gladmat.

Hva kan vi selge?

Du kan selge både håndmat (at publikum spiser på stedet) og mat – og drikkeprodukt som publikum tar med seg hjem. Det er ikke mulig å bare selge alkohol uten å ha et mattilbud ved siden. Gladmatretten har vært med oss i alle år, og det er noe publikum liker svært godt.  Alle utstillere er pliktig å tilby en Gladmatrett til enten kr. 50,- eller kr. 75,-, alt etter størrelse og kvalitet på råvarer. Tilbudet ditt begrenses naturligvis ikke til bare Gladmatretten.

Hva trenger vi av tillatelser?

For å bli godkjent som utstiller må ha en godkjennelse fra Mattilsynet. Du som allerede driver profesjonelt, vil allerede ha dette på plass.

Utstiller som får innvilget skjenkerett plikter til å innfri krav fra skjenkemyndighetene og politi i forhold til kunnskapsprøve og vakthold. Omsetningsoppgave på alkohol må sendes til Gladmat innen 31. august 2024. Dere søker om å få skjenke til et bestemt tidspunkt, i henhold til opplysningene dere gir i registreringen. Priser finner du i søknadsportalen.

Kan vi bestemme hvor vi skal bli plassert?

Det er Gladmat sin administrasjon og tekniske stab som plasserer alle utstillere. Dere kan gjerne komme med ønsker om hvor dere ønsker å bli plassert. Vi garanterer ingen plass, men vi vil gjøre så godt vi kan for å etterkomme deres ønsker.

Mer informasjon om Gladmat finner du på våre utstillersider. 

Vi ser frem imot å motta din søknad om plass på Gladmatfestivalen 2024!

Gladmatfestivalen 2024:

Slik er det å være utstiller

Søk om stand nå:

Søknadsportal for Gladmatfestivalen

For utstillere:

Kontraktbetingelser

Tekniske leveranser:

Skjemaer og kontaktinformasjon