Slik er det å være frivillig

Vil du jobbe som frivillig på Gladmat?

Som frivillig på Gladmat får du en opplevelse for livet. Du blir kjent med nye mennesker, både andre frivillige, kjekke publikummere, matprodusenter, kokker og servitører. I tillegg blir du kjent med, og en viktig del av, et fantastisk arrangement.

Gladmat er Norges største matfestival, og vi planlegger å lage en skikkelig fin opplevelse for publikum i  2024 også. For å få det til, trenger vi frivillige som kan være hjelpere i festivalområdet.

Registrer deg her for å melde deg som frivillig

Vi trenger hjelp av mange, og jo flere jo bedre! Vi ser ikke etter noen med spesiell erfaring, det viktigste er at du er positiv og interessert. Du vil få god opplæring av oppgaver som skal gjøres. Vi har en egen person som er ansvarlig for alle frivillige og du vil bli tatt godt vare på.  

Vi har dessverre ikke billetter å gi ut, men vi lover god stemning og kjekke, hektiske dager.  

Oppgavene vil i stor grad bestå av å være miljøvakt, bistå konseptansvarlig med forskjellige oppgaver som dukker opp, og bidra til at utstillere og publikum får en fin opplevelse på Gladmat. 

Vi tilbyr:

– Gladmat sin uniform, den fine festival-t-skjorten.
– 1 måltid per vakt.
– Kunnskap om drift av festival.
– Felles møte i forkant av festivalen.
– Attest for gjennomført frivillig-innsats.

Vi trenger at du:

– Hjelper oss å fylle verdiene til festivalen – glad, engasjerende og skapende.
– Opptrer som en god Gladmat-ambassadør.
– Møter til avtalt tid, i uniform og i godt humør.
– Jobber minst to skift (du kan svært gjerne jobbe mye mer).
– Inviterer andre til å melde seg som frivillig.

Vi håper du har lyst til å være med oss, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg.

Ta kontakt med Aina Granroth  (tlf. 45 26 77 27  / frivillig@gladmat.no) om du lurer på noe! 

In English:

Would you like to work as a volunteer at Gladmat? As a volunteer at Gladmat, you’ll have an experience of a lifetime. You’ll meet new people, both other volunteers, lovely audience members, food producers, chefs, and waiters. Additionally, you’ll become acquainted with, and an important part of, a fantastic event. Gladmat is Norway’s largest food festival, and we plan to create a truly wonderful experience for the audience in 2024 as well. To make it happen, we need volunteers who can assist in the festival area.

Registration for volunteers is now open

We need help from many, and the more the merrier. We’re not looking for anyone with specific experience; the most important thing is that you’re positive and interested. You’ll receive good training for the tasks at hand. We have a dedicated person responsible for all volunteers, and you’ll be well well taken care of.

We promise a good atmosphere and enjoyable, busy days. Tasks will largely involve being an assisting the concept manager with various tasks, and ensuring exhibitors and visitors have a great experience at Gladmat.

We offer:
• Gladmat’s uniform, the nice festival t-shirt.
• 1 meal per shift.
• Knowledge about festival operations.
• Pre-festival meeting.
• Certificate for completed volunteer service.

We need you to:
• Help us embody the festival’s values – joyful, engaging, and creative.
• Act as a good Gladmat ambassador.
• Arrive on time, in uniform, and in good spirits.
• Work at least two shifts (you’re welcome to work more).
• Invite others to volunteer.

We hope you’re interested in joining us, and we look forward to getting to know you better. Contact Aina Granroth (phone: 45 26 77 27 / email: frivillig@gladmat.no) if you have any questions!