Velkommen til Norges største matfestival!

Velkommen til Norges største matfestival!

Om Gladmat:

Organisasjonens formål

Gladmat sitt formål er å fremme publikums interesse for mat ved arrangementer, og vi skal være den viktigste møteplassen for mat og matkultur, regionalt og nasjonalt.

Gladmat er Norges største matfaglige publikumsfestival. Gladmatfestivalen er et av landets største kulturarrangement og en av Stavangerregionens sterkeste merkevarer. Rundt 250 000 besøker Gladmat hvert år, og det er rundt 150 utstillere som representerer produsenter, foredlere og serveringsnæringen. Gladmat arrangeres for 25. gang fra 28. juni – 1. juli 2023.

Vi samler fagfolk innen matproduksjon, matforedling og matformidling. Festivalen er et publikumsarrangement og en faglig møteplass, med et bredt program for foodies, barnefamilier, festivalglade, produsenter, fagfolk og serveringssteder.

Gladmat er et non-profit aksjeselskap opprettet i 1998, som eies av offentlige og private aktører. Rogaland Fylkeskommune er største eier med 12,5 %. Stavanger kommune eier 8 % av selskapet, og de øvrige aksjonærene, private og offentlige, eier mindre poster. Selskapet deler ikke ut utbytte til aksjonærene. Ved eventuelt overskudd skal dette avsettes i sin helhet til videre drift av festivalen.

Administrasjonen i selskapet består av daglig leder og prosjektleder. Arrangering av festivalen er Gladmat sitt hovedanliggende, men administrasjonen er involvert i flere andre matrelaterte prosjekt året rundt. Gladmat samarbeider med blant annet Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune, for eksempel i prosessen med å styrke Rogaland som matregion.

Gladmat har valgt rekruttering og næringsutvikling som to fokusområder. I alle aktivitetene vi gjør, både under festivalen og året rundt, retter vi oss mot for eksempel produsenter og økt interesse for matfaget. Tiltaksplanen har fem konkrete målsetninger knyttet til blant annet styrking av produsentens rolle under Gladmat, bidra til rekrutteringen og ikke minst styrke Gladmat sin miljøprofil.

Gladmat året rundt:

Dette gjør vi når vi ikke arrangerer festival

Sirkulær festival:

Norges mest sirkulære matfestival

Maren Skjelde foto Tord Paulsen

Gladmatstaben:

Disse jobber i Gladmat