Om Gladmat:

Organisasjonens formål

Gladmat sitt formål er å fremme publikums interesse for mat ved arrangementer, og vi skal være den viktigste møteplassen for mat og matkultur, regionalt og nasjonalt.

Gladmat er Norges største matfaglige publikumsfestival. Gladmatfestivalen er et av landets største kulturarrangement og en av Stavangerregionens sterkeste merkevarer. Rundt 250 000 besøker Gladmat hvert år, og det er rundt 150 utstillere som representerer produsenter, foredlere og serveringsnæringen. Gladmat arrangeres for 25. gang fra 28. juni – 1. juli 2023.

Vi samler fagfolk innen matproduksjon, matforedling og matformidling. Festivalen er et publikumsarrangement og en faglig møteplass, med et bredt program for foodies, barnefamilier, festivalglade, produsenter, fagfolk og serveringssteder.

Gladmat er et non-profit aksjeselskap opprettet i 1998, som eies av offentlige og private aktører. Rogaland Fylkeskommune er største eier med 12,5 %. Stavanger kommune eier 6 % av selskapet, og de øvrige aksjonærene, private og offentlige, eier mindre poster. Selskapet deler ikke ut utbytte til aksjonærene. Ved eventuelt overskudd skal dette avsettes i sin helhet til videre drift av festivalen.

Administrasjonen i selskapet består av daglig leder og prosjektleder. Arrangering av festivalen er Gladmat sitt hovedanliggende, men administrasjonen er involvert i flere andre matrelaterte prosjekt året rundt. Gladmat samarbeider med blant annet Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune, for eksempel i prosessen med å styrke Rogaland som matregion.

Gladmat har valgt rekruttering og næringsutvikling som to fokusområder. I alle aktivitetene vi gjør, både under festivalen og året rundt, retter vi oss mot for eksempel produsenter og økt interesse for matfaget. Tiltaksplanen har fem konkrete målsetninger knyttet til blant annet styrking av produsentens rolle under Gladmat, bidra til rekrutteringen og ikke minst styrke Gladmat sin miljøprofil.

Gladmat året rundt

Planlegging og gjennomføring av Gladmatfestivalen er vårt hovedanliggende, men Gladmat er også involvert i flere andre matrelaterte prosjekter året rundt.

Et av de kjekke prosjektene vi får jobbe med, er speed-date mellom produsent og kokk. Konseptet er å sette sammen dyktige lokalmatprodusenter som viser frem produktene sine til interesserte kjøkken- og restaurantsjefer. Tiltaket gir produsenter mulighet til å presentere seg direkte til målgruppen på en effektiv og hyggelig måte, og det gir restaurantene en god oversikt over hva som rører seg i regionen. Speed-date skjer fire ganger årlig, og hvis du har tips om gode produsenter som bør inkluderes, er det bare å gi beskjed til oss på post@gladmat.no.

Vi er i tillegg medarrangør av inspirasjonsdager for kokk- og servitørlærlinger, i samarbeid med Opplæringskontoret for restaurant og matfag.

Som prosjektorganisasjon har vi anledning til å både arrangere og samarbeide om aktiviteter som gagner matnæringen, og vi er takknemlige for tilliten vi får hos gode samarbeidspartnere.

Gladmat året rundt:

Dette gjør vi når vi ikke arrangerer festival

Sirkulær festival:

Norges mest sirkulære matfestival

Maren Skjelde foto Tord Paulsen

Gladmatstaben:

Disse jobber i Gladmat