Frivillige

Sirkulær festival

Norges mest sirkulære matfestival

For oss betyr bærekraft å ta vare på ressursene som gir oss mat på bordet. Derfor vil vi drive festivalen på en måte som gir lavest mulig avtrykk og avfall – sammen med mest mulig glede. Vi startet med sirkularitet – med motiverende og  hårete mål.

Og har bygget på med lokalmat og matsvinn.

Gjort er gjort og spist er spist. Derfor trenger vi en god plan for hva vi skal gjøre og spise i tiden fremover! Flere enn 200 000 besøkende hvert år gir Gladmat en fantastisk mulighet til å skape nye og bedre løsninger sammen med utstillere, partnere og lokale produsenter – med verdifull læring underveis.

Sirkulær festival betyr kildesortering og resirkulering av avfall, mer gjenbruk og flere kortreiste ressurser. For å bidra til positiv endring mot et mer sirkulært samfunn, er vi også opptatt av å bruke stemmen vår. Både festivalområdene, programmet  på Kokepunktet og våre kommunikasjonskanaler benyttes aktivt for å løfte frem gode løsninger og kunnskap om matsvinn og lokalmat.

Gladmats bærekraftsrapport 2023

Gladmat har gått fra å være en festival med dårlig avfallshåndtering, til å ha fine resultater og videre hårete mål i sikte. Vi legger mye ressurser ned i å endre oss og skape nye løsninger.

I rapporten kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med sirkulære løsninger, kommunikasjon, sirkulære partnerskap, sosial bærekraft, miljøsertifisering og grønne innkjøp – i tillegg til grønn strategi, involvering, måling og kartlegging.

Se Gladmat sin bærekraftsrapport 2023

Miljøsertifisert

Et av de første stegene på veien til å bli Norges mest sirkulære matfestival, var å kvalifisere til sentrale og viktige miljøsertifiseringer. I 2020 ble Gladmat Klimapartner og i 2021 sertifisert Miljøfyrtårn. Det er vi skikkelig stolte av! Utdelingen av Miljøfyrtårn ble gjort av selveste varaordføreren under Gladmatfestivalen i 2022.

Sertifiseringene hjelper oss å arbeide systematisk med miljøstyring og gjennomføre årlig klimaregnskap, og er også skikkelig fine møteplasser for samarbeid og inspirasjon på tvers av bransjer. I arbeidet med miljøsertifisering har vi kartlagt våre leverandører og største samarbeidspartnere. Tolv av disse er enten Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller begge.

Om prosessen

Arbeidet med å utarbeide en grønn strategi- og innovasjonsprosess startet i 2020. I en verden i radikal endring, vil markedet kreve grønne strategier og løsninger som ivaretar ressursgrunnlaget for nåtiden og dem som kommer etter oss. Med dette som utgangspunkt, har målet vært å utarbeide en tydelig strategi for posisjonering, gjennomføring og samarbeid som fremmer grønn vekst, sammen med partnere, utstillere og publikum. Den grønne strategien har gitt oss noen langsiktige mål, og anledning til  å vurdere hvilke endringer og forbedringer som vil ha størst effekt i det videre arbeidet. Prosessen fasiliteres av Aldente.

I strategiarbeidet har vi blant annet:

  • Kartlagt miljø- og samfunnspåvirkning i de ulike delene av festivalen; planlegging, opprigg, gjennomføring og nedrigg.
  • Vi har valgt oss noen av FN sine bærekraftsmål som er mest relevante for festivalen, nr. 3, 8, 11, 12, 14 og 15 samt delmål, med plan for hvordan Gladmat aktivt skal imøtekomme disse.
  • Etablerte langsiktige fremtidsscenarioer for 2030 med ideer og tiltak.
  • Tatt i bruk “Grønn vekst-trappen” for å systematisere og tydeliggjøre de interne og eksterne tiltakene og målene vi jobber med, år for år.
  • Engasjert partnere i vår grønne strategi og utvikle felles prosjekter for å nå målene.

En grønn idé?

Er du Gladmatpartner og har en idé til sirkulære løsninger du vil skape sammen med oss?

Ta kontakt med Maren!