Sirkulær festival

Norges mest sirkulære matfestival

Gladmat har satt seg et hårete mål: Vi skal bli Norges mest sirkulære matfestival! I 2020 startet vi det strategiske arbeidet i samarbeid med fantastiske leverandører, utstillere og samarbeidspartnere – og sommeren 2021 møtte noen av de nye løsningene verden.

For oss betyr bærekraft å ta vare på ressursene som gir oss mat på bordet. Derfor vil vi drive festivalen på en måte som gir lavest mulig avtrykk og avfall – sammen med mest mulig glede. Sirkulær festival betyr redusert ressursforbruk, økt resirkulering av avfall og mer gjenbruk. For at flest mulig produkter skal leve lenger enn festivalen, ønsker vi også å redusere forbruk av engangsartikler.

Gladmats bærekraftsrapport 2021

Vi er i gang! Fra å være en festival med dårlig avfallshåndtering, legger vi nå mye ressurser ned i å endre oss – og denne fine rapporten bidrar til å synliggjøre resultatene for arbeidet så langt.

I rapporten kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med sirkulære løsninger, kommunikasjon, sirkulære partnerskap, sosial bærekraft, miljøsertifisering og grønne innkjøp – i tillegg til grønn strategi, involvering, måling og kartlegging.

Se Gladmat sin bærekraftsrapport 2021

Miljøsertifisert

Et av de første stegene på veien til å bli Norges mest sirkulære matfestival, har vært å kvalifisere til sentrale og viktige miljøsertifiseringer. I 2020 ble Gladmat Klimapartner og i 2021 sertifisert Miljøfyrtårn. Det er vi skikkelig stolte av!

Sertifiseringene hjelper oss å arbeide systematisk med miljøstyring og gjennomføre årlig klimaregnskap, og er også skikkelig fine møteplasser for samarbeid og inspirasjon på tvers av bransjer. I arbeidet med miljøsertifisering har vi kartlagt våre leverandører og største samarbeidspartnere. Tolv av disse er enten Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller begge.

Om prosessen

I 2020 startet Gladmat arbeidet med en grønn strategi- og innovasjonsprosess. Prosessen ble ledet av TIPI Innovasjon – en tverrfaglig modell som skal hjelpe oss å utvikle de strategiene løsningene fremtiden kaller på.

Prosessen har blant annet bestått av flere spennende workshops, hvor vi har gjort en kartlegging av vår miljø- og samfunnspåvirkning. Vi har sett på Gladmat sine positive og negative påvirkninger på miljøet gjennom de ulike fasene av festivalen. Det har gitt oss anledning til å vurdere hvor vi kan ha størst påvirkning ved å endre og forbedre. Arbeidsmetoden har involvert gode samarbeidspartnere, leverandører og utstillere, og sammen har vi formet mål for fremtiden.

Den grønne strategien har altså gitt oss spennende scenarier både på kort og lang sikt, og allerede sommeren 2021 startet vi med konkrete tiltak. Deler av strategien ble synliggjort i gjennomføringen av Bakgården.

Arbeidet med den grønne strategien er finansiert av blant annet Stavanger kommune, TD Veen, Innovasjon Norge og Sparebanken Vest.