Introduserer nytt konseptområde

Bakgården skal gjøre Gladmat grønnere

Takket være friske penger fra Sparebanken Vest går vi for å skape Norges mest sirkulære matfestival.

Sparebanken Vest har vært Gladmatpartner siden 2014. I koronaåret 2021 gir de festivalen mer støtte enn noen gang. Bakgrunnen for den store tildelingen er at banken og festivalen sammen vil skape en grønnere festival.

– Vi har satt oss et hårete mål om å bli Norges mest sirkulære matfestival. For å få til det har vi jobbet mye med strategi, og vi har sett på hele prosessen fra opprigg til nedrigg av festivalen, for å finne ut hvor vi kan gjøre bedre valg. Dette skal vi teste ut i et nytt konseptområde som vi kaller for Bakgården, sier Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat.

Bakgården skal ligge på Nytorget, og bestå av blant annet 12 restauranter og en scene. En av de veldig merkbare forskjellene fra tidligere festivalområder, blir at avfallet skal reduseres noe veldig.

– Et av grepene vi tar blir å kutte ut engangsserviset, istedenfor skal vi bygge opp et vaskeri på området, og finne en måte å jobbe på sammen med restaurantene for å lykkes med dette.

Tre konseptområder

Å bygge opp et festivalområde som skal tilpasses både nye løsninger så vel som smittevernsrestriksjoner er en stor jobb.

– I år blir det tre slike områder som skal settes opp på tre ulike steder i byen. Det er en kostbar jobb, sier Skjelde.

For å ikke skremme verken utstillere, publikum eller egen økonomisjef, er festivalen helt avhengige av samarbeidspartnere som vil hjelpe til. Og nok en gang stiller Sparebanken Vest opp for Gladmat, festivalpublikum, restauranter og leverandører. Denne gangen med ikke mindre enn 500 000 kroner!

– Å være med å gjøre Gladmat grønnere er midt i blinken for oss

– Vi gleder oss til å se hva Gladmat får til i sommer, og er veldig spente på satsingen på en mer sirkulær matfestival, sier Karen M. Nilsen, banksjef i Sparebanken Vest.

– For oss i banken er det viktig å være med å bygge gode relasjoner. Vi er opptatt av det lokale næringslivet, den lokale bonden og alle restaurantene. I tillegg er Gladmat noe positivt for hele regionen, og det er kjekt at festivalen har noe å tilby ulike målgrupper som blant annet barn og matinteresserte.

Sparebanken Vest har som mål å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre, og ønsker å bidra til en bedre verden blant annet gjennom prosjektene de finansierer, og hvordan de opptrer overfor samfunn og miljø.

– Å være med å gjøre Gladmat grønnere er midt i blinken for oss.

Om tildelingen

Gladmat får 300 000 kroner fra Sparebanken Vests stiftelse Agenda Vestlandet. Stiftelsen har som formål å fremme grønne prosjekter som skal bidra til omstilling og næringsutvikling på Vestlandet. Gladmat får midler til den sirkulære satsingen sin og den viktige jobben de gjør for grønn omstilling å knytte sammen aktørene i bransjen – matvareprodusenter, næringsmiddelindustri, serveringssteder og forbruker. I tillegg får de også 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vests Koronafond – blant annet for økte kostnader som de har med å arrangere festivalen i 2021.