Velkommen til Norges største matfestival!

Velkommen til Norges største matfestival!

Sirkulær festival

Gladmat skal bli grønnere

Gladmat har satt seg et hårete mål, vi skal bli Norges mest sirkulære matfestival. I 2020 startet vi det strategiske arbeidet i samarbeid med fantastiske leverandører, utstillere og samarbeidspartnere, og nå ønsker vi å sette i gang med noen av de konkrete tiltakene.

Gjennom Gladmat 2021 bygger vi en pilot på hvordan vi kan drive en mer miljøvennlig festival. Vi har som mål at tiltakene vi gjennomfører i Bakgården i 2021, skal gi oss så god erfaring og kunnskap at vi på sikt utvider løsningene til å gjelde drift av hele festivalen.

Basert på en grundig prosess, har vi plukket ut følgende tiltak:

Drift av Bakgården uten engangsservise. Bakgården består av restauranter, i tillegg til servering av drikke. Vi kjøper inn vaskbart sortiment og bygger opp et mobilt vaskeri i samarbeid med vår gode partner Malerbua. Hensikten er å redusere avfall, og sørge for at publikum bruker utstyr som skal brukes på nytt. Vi legger til rette for at det skal være enkelt for publikum og utstillere å gjøre miljøvennlige valg.

– Resirkulering av avfall. Vi er heldige som har IVAR sitt sorteringsanlegg som nabo. Så lenge vi legger til rette for at publikum og utstillere skal kildesortere, vil alt gjenbrukes som ressurser. Vi får hjelp av gode frivillige, som igjen hjelper oss å sortere riktig.

– Gjenbrukbart skiltingssystem. Vi bruker mye ressurser på å sørge for at kommunikasjonen rundt Gladmat er god. Vi vet at vi skal si mye til mange, og det er derfor svært viktig at informasjonen er synlig og forståelig. Vi har utviklet et skiltsystem i tre, som vi bruke igjen de neste årene.

– Matsvinn og restemat vil settes på programmet.

– Vi har blitt Klimapartner og vi sertifiserer oss som Miljøfyrtårn. Det gjør at vi får hjelp til å systematisere vårt eget klimaavtrykk. I tillegg bidrar systemene til at vi kan påvirke våre gode samarbeidspartnere, utstillere og publikum til å jobbe med sitt eget avtrykk.

– Vi har valgt oss noen av FN sine bærekraftsmål som er mest relevante for festivalen. Nr. 3, 8, 11, 12, 14 og 15

Alle tiltakene vi skal i gang med, og alt som skal måles fremover, vil bli synliggjort i en egen årlig bærekraftsrapport. Der vil vi også si mer om hvilke konkrete målsetninger vi har for veien videre.

Om prosessen

I 2020 startet Gladmat arbeidet med en grønn strategi- og innovasjonsprosess. Prosessen ble ledet av TIPI Innovasjon. TIPI Innovasjon er en tverrfaglig modell som skal hjelpe oss å utvikle de strategiene løsningene fremtiden kaller på.

Prosessen har blant annet bestått av flere spennende workshops, hvor vi har gjort en kartlegging av vår miljø- og samfunnspåvirkning. Vi har sett på Gladmat sine positive og negative påvirkninger på miljøet gjennom både planleggingen, byggingen, gjennomføringen og avslutningen av festivalen. Det har gitt oss anledning til å vurdere hvor vi kan ha størst påvirkning ved å endre og forbedre. Arbeidsmetoden har involvert gode samarbeidspartnere, leverandører og utstillere, og sammen har vi formet mål for fremtiden.

Den grønne strategien har altså gitt oss noen spennende scenarier på kort og lang sikt, og allerede sommeren 2021 starter vi med konkrete tiltak. Deler av strategien skal synliggjøres i gjennomføringen av Bakgården.

Arbeidet med den grønne strategien er finansiert av blant annet Stavanger kommune, TD Veen, Innovasjon Norge og Sparebanken Vest.