Velkommen til Norges største matfestival!

Velkommen til Norges største matfestival!

Tommy Raanti ved Fish&Cow

Gladmatpartner

Bli samarbeidspartner!

Som samarbeidspartner med Gladmat bidrar du til at Rogaland forsterkes som matregion, og at rundt 250 000 gjester får en fantastisk festivalopplevelse.

Gladmat er Norges største matfaglige publikumsfestival og den viktigste møteplassen for mat og matkultur, regionalt og nasjonalt. Hovedprosjektet til Gladmat AS er festivalen som pågår over fire dager hver sommer.

Gladmatfestivalen er et av landets største kulturarrangement og en av Stavangerregionens sterkeste merkevarer. Rundt 250 000 besøker Gladmat hvert år, og det er rundt 150 utstillere som representerer produsenter, foredlere og restaurantnæringen.

Gladmat er en møteplass hvor bærekraftig og ansvarlig vekst i matproduksjon og forbruk står i sentrum. Vi jobber med alle ledd for å vise veien fra fjord og jord til bord – bærekraftig vekst fra produsent til forbruker. Sammen med utstillerne øker vi bevisstheten om hvor maten kommer fra.

Vi samler fagfolk innen matproduksjon, matforedling og matformidling. Festivalen er et publikumsarrangement og en faglig møteplass, med et bredt program for foodies, barnefamilier, festivalglade, produsenter, fagfolk og serveringssteder.

I tillegg til å arrangere Gladmatfestivalen, er organisasjonen initiativtaker eller delaktig i flere matrelaterte aktiviteter gjennom hele året. Regionalt Matmanifest for Rogaland og prosjekt knyttet til Matregion Rogaland er eksempler på aktiviteter Gladmatorganisasjonen har vært delaktig i. Vi er opptatt av at det skal skapes gode arenaer for alle som er interessert i matnæringen. Gjennom disse aktivitetene bidrar vi til å fremme verdien av mat produsert eller videreforedlet i Rogaland. Vi er med på å skape verdier for samarbeidspartnere til Gladmat, vi bidrar til å skape stolthet og synlighet rundt verdiene måltidsnæringen bidrar med, og vi samarbeider med andre aktører i Matregion Rogaland for å nå felles mål.

Gladmat ønsker å være bidragsytende til at Rogaland forsterkes som matregion, og vi har valgt ut rekruttering og næringsutvikling som to viktige områder vi ønsker å belyse.

For å klare å drifte festivalen, i tillegg til å holde aktiviteter oppe året rundt, trenger vi gode samarbeidspartnere.

Gladmat har visningsarenaen, møteplassen og publikum – kan det ha verdi for deg og selskapet ditt? Ta kontakt med oss, så kan vi fortelle mer om samarbeidspakker og muligheter.

Cecilie W. Melbye, Daglig leder, Innovasjonsparken AS:

«Gladmat spiller en viktig rolle som aktør I Måltidet Hus gjennom nettverksbygging og kompetansespredning.»

Dette sier samarbeidspartnerne våre:

Per Harald Vabø, Adm.Dir., Felleskjøpet Rogaland Agder AS:

«Gladmat gir oss som bedrift muligheten for å vise vår posisjon i verdikjeden fra «jord til bord». Gladmat setter også fokus på lokal mat og stolthet med tanke på å produsere god norsk mat.»

Cecilie W. Melbye, Daglig leder, Innovasjonsparken AS:

«Gladmat spiller en viktig rolle som aktør I Måltidet Hus gjennom nettverksbygging og kompetansespredning.»

Lars-Erik Kristiansen, Daglig leder, Fisketorget Stavanger:

«Gladmat skaper mye oppmerksomhet rundt vår restaurant og fiskeutsalg. Det er god publisitet for bransjen og jeg tror det er med på å skape god rekruttering til vår bransje.»

Jarleif Tvedt, Driftssjef og eier, Tvedt Eiendom:

«Som handelsaktør i Stavanger Sentrum, ser vi at arrangementer som samler mye mennesker er med på å vise frem Stavanger på en god måte. Dette fører igjen til at de besøkende returnerer etterpå.»

Kristoffer Daldorff, Avdelingsleder Rogaland, PSS Securitas:

«Gladmat er et av de største arrangementene i regionen, og har stor innvirkning både for min bransje direkte og for våre kunder. Dette genererer økt omsetning både for oss og for kundene våre.»

Terje Wester, Konsernsjef (CEO), Fatland AS:

«Gladmat er et viktig sted der bønder og kunder kan møte oss, i en setting med god mat og folkeliv.»